Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Vaiha Oy
Y-tunnus 2798119-5
Mannerheimintie 1, 50100 Mikkeli
teemu@vaiha.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Teemu Kaijanen
teemu@vaiha.fi

3. Rekisterin nimi
Vaiha asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tietoja käytetään ainoastaan yritystoiminnan tarpeisiin, yhteydenpitoon ja asiakassuhteiden hoitamiseen

5. Rekisterin tietosisältö
Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista ja laskutukseen tarvittavat tiedot eli esimerkiksi nimi, sähköposti, puhelinnumero ja osoitteet.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaiden suullisesti ja kirjallisesti luovuttamat tiedot (pöytävarausjärjestelmään kirjautuneet ja uutiskirjeen tilanneet)

7. Tietojen säännönmukaiset luvutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Kaikki ainestot säilytetään lukitussa tilassa ja aineistoja pääsee käsittelemään vai nimetyt henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työssä tai liiketoiminnassa vaadittaviin tehtäviin.

10. Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin hänestä tallennetut tiedot. Tietojen tarkistuspyynnöt teemu@vaiha.fi

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Väärät tiedot on oikeus vaatia päivitettäväksi oikeiksi. 
Tietojen oikaisupyynnöt teemu@vaiha.fi